Hakkında

İzmir Demokrasi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, üniversitemizin misyon ve vizyonu, değerleri ve stratejik planları doğrultusunda Psikoloji alanında evrensel ilkeleri ve toplum yararını gözeterek mesleki alanda bilgi, beceri ve yetkinliklikleriyle model oluşturacak psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerimizin kuramsal ve uygulamalı derslerden edindikleri temel bilgilerin, kişisel beceri ve yetkinliklerle birleştirilmesi, bu bilgi ve becerilerinin çevre ve topluma yarar sağlayacak şekilde uygulanması önceliğimizdir. Öğretim dili %100 Türkçe olan bölümümüzde öğrencilerimizin, her geçen gün yeni bilimsel gelişmelerin gerçekleştiği Psikoloji alanında güncel bilimsel bilgiye erişimleri desteklenmekte, bu güncel bilimsel gelişmeleri Psikoloji’nin temel kuram ve kavramları çerçevesinde analiz ederek, eleştirel bakış açısıyla yaklaşmaları sağlanmaktadır.

Bölümümüzde verilen eğitim dünyadaki bilimsel gelişmeler ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak yeniden değerlendirilip, eğitim niteliğinin üst düzeyde olması amacıyla, gerekli düzenlemelerin yapıldığı dinamik bir özelliğe sahiptir.

Mezunlarımızın lisansüstü programlarda eğitime devam etmeleri, lisans döneminde edindikleri bilgilere Klinik Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi gibi farklı uzmanlık alanlarında derinlik kazandırmaları ve “uzman psikolog” unvanı alarak mesleki yaşamlarında daha yetkin olmaları teşvik edilmektedir. Diğer yandan lisans eğitimini tamamlayarak “psikolog” unvanıyla mezun olan öğrencilerimiz, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, okullarda, danışmanlık merkezlerinde, kamu ya da özel sektöre bağlı ruh sağlığı ya da insan kaynakları birimlerinde görev yapabilmektedirler.

Bölümümüzün öğrencilerimize “yaşam boyu öğrenme” yönünde vereceği temel eğitimin onların gelecekteki mesleki yaşamlarına her zaman başarıyı getireceği inancındayız.