İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Berrak ÖZGÜR

Başkan

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cihan ÖZGÜR

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Setenay AKDUMAN

Üye