İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Banu Alan Sümer

Başkan

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Eren Rızvanoğlu

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Türkmen Birlik

Üye