Hakkında

Felsefe Antikçağ’dan bu yana pek çok farklı disipline kaynaklık etmiş olan önemli bir sorgulama alanıdır. Bu anlamda Felsefe, insanın kendisini, yaşadığı doğal çevreyi, içinde yaşadığı toplumu, kullandığı dili tanımayı ve sorgulamayı amaç edinen bütünlüklü bir disiplindir. Bu haliyle Felsefe, “varlığın ve bilginin ne olduğunu, taşımakta oldukları değerleri ve imkânları ortaya koymaya çalışan; toplumu ve insanı ahlâki ve politik boyutta değerlendirmeye çalışan; kullanılan dilin olanaklarını ve etkilerini görmeye çalışan; estetik yargılarımız üzerinde bizi düşünmeye sevk eden” eleştirel düşünce pratiklerinin ve sorgulama çabalarının tümüne işaret eder. Dolayısıyla Felsefe kendi içerisinde, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, ahlâk felsefesi, politika felsefesi, sanat felsefesi ve dil felsefesi gibi temel araştırma alanlarına ayrılır. Felsefe tarihinden gelen ya da içinde yaşadığımız mevcut dünyaya ait teori ve sorular bu farklı temel araştırma alanları içerisinde, eleştirel bir bakış açısıyla ele alınıp sorgulanır. Böylece bu konulara ilişkin yeni teoriler, anlamlar ve hatta yeni sorular eşliğinde düşünüm alanımız analiz edilmiş ve zenginleştirilmiş olur.

Vizyon

İzmir Demokrasi Üniversitesi Felsefe Bölümü, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın sorunlarına duyarlı olacak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısının ve yapıcı bir dil ile üretken bir zihnin eşliğinde, mevcut sorunların çözümü ve yeni teoriler üzerinde düşünebilmeyi ve çalışmayı kendisine ilke edinmek üzere yola koyulmuştur. Böylece bölümümüz, ulusal boyutta ele alınan politik, etik, estetik, dilsel vb. pek çok sorunu, evrensel yönleriyle de irdeleme amacı güderek, yeni ve etkili olabilecek bir düşünce yapısının kendisini izlemeyi seçmiştir. Eleştirel düşüncenin, sorgulayıcı olması gerektiği kadar, üretken ve yapıcı olması gerektiği düşüncesinden ve evrensel ilkelerden hareketle sorunlara yaklaşılması ve çözülmesi gerekliliği önceliğimizdir. Bu bakımdan, vizyonumuz da her alanda “kendi aklını kullanabilme cesareti olan, ulusal ve uluslararası boyutta donanımlı, yapıcı bir dile sahip olan, üretken bireyleri kendileri ve pek tabi ülkemiz adına faydalı hale getirebilmek” olacaktır.