İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı / Yardımcısı

Prof. Dr. B. Ayça Ülker Erkan

Başkan

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Dilek İnan

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. T. Elif Toprak Yıldız

Üye