Fakültemiz bünyesinde aşağıda belirtilen bölümler mevcut olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle Arkeoloji, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerimiz başlamıştır.

Fen-Edebiyat Fakültesinin amaçları arasında eğitim-öğretim beklentilerini eksiksiz karşılamak, eğitim-öğretimde son yenilikleri yakından takip etmek, kendini sürekli yenileyen ve güncelleyen öğretim elemanlarına sahip olmak, sağlam temelli bir eğitim-öğretim sağlamanın yanı sıra öğrencileri eleştirel düşünmeye yönlendirmek ve böylece onların bağımsız araştırma yapma ve kendilerini yenileme yeteneklerini geliştirmek, sadece eğitim-öğretim sürecinde değil, mezuniyet sonrasında da sürekli mesleksel gelişimlerini sağlamak ve mezunlardan geri bildirimler alarak bunları gelecek eğitim politikalarına yansıtmak, bilimsel araştırma-yayın sayısını ve niteliğini ulusal ve uluslararası ölçütler bağlamında sürekli geliştirmek bulunmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri tüm öğretim üyelerimizle ders saatleri dışında fikir alış-verişi yapabilmekte, birebir danışmanlık alabilmektedir. Öğrencilerimiz Farabi ve Mevlana programlarından yararlanabilmektedir. Fakültenin bulunduğu yerleşkede sosyal imkânların çok çeşitli ve zengin olması, öğrencilerimize kültürel, sosyal ve spor faaliyetlerini yakından takip edebilme olanağı sunmaktadır. Öğrencilerimiz fakültemizin kullandığı sergi ve konferans salonlarıyla ders programları dışında katıldıkları seminer ve konferanslarla kendilerini geliştirme imkanına sahiptirler.

Misyon:

Fen – Edebiyat Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırma ve etkinliklerde yer alarak, çağdaş bilgi düzeyine sahip, eğitim gördüğü bilimsel alanla ilgili teori ve uygulamaların bilincinde ve bilgi üretimi için gerekli temel becerilere sahip, analitik düşünebilen, bağımsız araştırma yapabilen, sorgulayan ve sürekli öğrenmeyi prensip edinen Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı bireyler yetiştirerek bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon:

Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik hedef doğrultusunda, Ulusal ve Uluslararası bilim dünyası ile ilişki ve bağları olan, Evrensel bilime en üst düzeyde katkı yapabilen bilimsel alt yapısını geliştirmiş ve uluslararası alanda saygın ve kabul görmüş bir bilim kurumu olmak, dünyadaki nitelikli Fen-Edebiyat fakülteleriyle eşdeğer bir eğitim ve araştırma birimi olmak ve topluma öncülük etmektir.