İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ayşe DEĞERLİ VELET

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül HÜSEYNİKLİOĞLU

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gaye YAVUZCAN

Üye