2023-2024 AKADEMİK YILI

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr. Ayşe DEĞERLİ VELET

(İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Bölüm başkanı

Rabia YILDIRIM

(mezun öğrenci)

Mezun temsilcisi

Aybüke EYÜPOĞLU (3. Sınıf)

Öğrenci temsilcisi

Doç. Dr. Beral ALACI

(İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Funda ADITATAR

(İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Demo Ahmet ASLAN

(İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Öğretim elemanı

Prof. Dr. Orhan KILIÇ

(Fırat Üniversitesi)

Öğretim elemanı

Prof. Dr. Filiz ÇOLAK

(Uşak Üniversitesi)

Öğretim elemanı

Doç. Dr. Mikail ACIPINAR

(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Öğretim elemanı

Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ

(İstanbul Üniversitesi)

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YAŞAR

(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Öğretim elemanı