İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Kalite Komisyonu 

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özge Akgül

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Gerdan

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gün Pakyürek

Üye