2023/2024 AKADEMİK YILI

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Sevcan Tatar

Türk Tarih Kurumu

Dr. Ayşe Caman

İzmir Resim Heykel Müzesi Müdürü

Nail Uyar

Denizli Müze Müdürü

İbrahim Kılbaş

Mezun temsilcisi

Elif Karasu

Öğrenci temsilcisi

Doç. Dr. Erim Konakçı

Bölüm başkanı

Doç. Dr. Ali Ozan

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Erkan Dündar

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Su altı Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Özden Ürkmez

İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Şahin

İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Bora Temur

İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi