Hakkında

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü 2018-2019 öğretim yılında eğitim-öğretim programına başlamıştır. Arkeoloji bölümü Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji Anabilim Dallarının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir eğitim programını takip eder. Öğrenciler Paleolitik Çağ’dan başlayarak Roma İmparatorluk Dönemi’nin sonuna kadar geçen süreçte başta Anadolu olmak üzere Mezopotamya, Akdeniz ve çevre kültür bölgelerinin karşılaştırmalı arkeolojisiyle ilgili zengin bir ders içeriğinden seçim yapabilmekte ve istedikleri alanda uzmanlaşabilmektedirler. Öğrenciler devam mecburiyeti olan teorik dersler yanında yürütülmekte olan çeşitli dönemlere ait kazı ve araştırmalara katılarak, aldıkları eğitimi pratik anlamda destekleme olanağına da sahiptirler.

 

Misyon

 

Arkeoloji Bölümü, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin temel değerlerini desteklemeye ek olarak; arkeolojik/bilimsel etik ilkeleri doğrultusunda, arkeolojik araştırmalarla ürettiği ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla geliştirdiği bilimi, eğitim-öğretim faaliyetleri aracılığıyla öğrencilere aktarma, kültürel miras ve koruma bilincini geliştirme, kamuya hesap verebilirlik ve profesyonellik gibi ilkeleri kendine şiar edinmiştir. Arkeoloji Bölümü, dinamik bir entelektüel ortamı, enerjik öğrenci katılımını ve ileri düzeyde bilimsel araştırmaları yönlendirmekte ve teşvik etmektedir. Bu doğrultuda, evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Arkeoloji bölümü bu bağlamda, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin misyon ve hedeflerine doğrudan katkıda bulunmaktadır.

 

Vizyon

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, arkeolojik çalışmalarda karşılaşılan problemlerin veya ele alınan konuların arkeolojik yöntemlerle değerlendirilmesinin yanı sıra disiplinler arası çalışmanın önemini vurgulayan ve kazı çalışmalarında, yüzey araştırmalarında, laboratuvar incelemelerinde ve diğer arkeolojik yöntemlerin uygulanmasında bu ilkeye yer veren, mükemmelliği ve en iyi çalışma standartlarını hazırlayan bir bölüm olarak; araştırmacı, sorgulayan, projeler üretip ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştiren, kültür mirasının korunması ve tanıtılması hususunda çalışmalar yürüten bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

 

Kazanılan Dereceler ve İş Olanakları

 

Bölümümüzde 4 yıllık eğitim-öğretim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler arkeolog unvanını almaya hak kazanırlar. Arkeoloji Bölümü mezunları, arkeolojik kazı ve araştırma projelerinde, altyapı, ulaşım ve enerji projelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, kamu ya da özel arkeoloji ve sanat müzelerinde, turizm sektöründe, yerel yönetimlerde ve lisansüstü eğitimlerini takiben de üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.