Hakkında

 İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacaktır. Tarih Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi boyunca öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlar.

Öğrenciler bölümün temel programını oluşturan bir dizi ders ve bunları kendi ilgi alanları çerçevesinde tamamlayan çok sayıda seçmeli ders alırlar. Tarih ve sosyal bilimlere giriş, tarihsel çalışmanın yöntem ve kuramları, İslam Tarihi, Genel Türk Tarihi, Anadolu, Avrupa ve Dünya Tarihi alanlarında ilk çağdan modern döneme kadar toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel tarihe dair dersler temel programı oluşturur. Temel program pek çok seçmeli ders ile desteklenir. Seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve faydası gözetilerek şekillendirilir. Tarih Bölümü öğrencileri dördüncü sınıfta öğrendikleri tarih metodolojisi çerçevesinde hazırladıkları bir tez çalışması ile mezun olurlar. Tarih Lisans Programını tamamlayan öğrenciler, “Tarih Lisans” diploması alırlar.

 Misyonumuz

 Tarih Bölümü evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, bilimsel etik çizgisinden şaşmadan, alanına hâkim, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve öğretim alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

 Vizyonumuz

 Akademik anlamda, nitelikli bilimsel çalışmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olmaktır. Eğitim yönü ile de “Tarih” eğitiminin bilimsel olarak ele alındığı, gelecek kuşaklara bu bilinç ile aktarıldığı bir bölüm olmaktır. Vizyonumuz alanına hâkim, yenilikçi, açık görüşlü, sorumluluk sahibi, teknolojileri takip eden ve alanında kullanmayı bilen, bilimsel etikten ödün vermeyen mezunlar vermektir.

 Kazanılan Derece

 Tarih Lisans Mezunu

 Çalışma Alanları

 Tarih Bölümü mezunları üniversitelerde akademik kariyer ve özel/kamu kuruluşlarında tarih öğretmenliği yapabilirler. Devlet Arşivleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı gibi çeşitli devlet kurumlarında da görev alabilirler.