İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı / Yardımcısı

Doç. Dr. Erim Konakçı

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Şahin

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Bora Temur

Üye