Hakkında

 İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini bölüme kabul etmiştir. Sosyoloji bölümü, öğrencilerin, toplum, toplumsal yapı ve bu konuyla ilgili değişme ve gelişme süreçlerini, insan davranışlarının toplumsal nedenlerini ve sonuçlarını, grup, örgüt ve kurum yapılarını bilimsel ve eleştirel şekilde inceleyebilmeleri için gerekli donanımı edinmelerine yardımcı olur. Lisans düzeyinde eğitim verecek olan bölüm, dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar: Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyal Yapı ve Değişme anabilim dalıdır. 2023 yılından itibaren bölümümüz %100 ingilizce eğitim vermeye başlamıştır.

 Misyonumuz

 Sosyoloji bölümü ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, güncel bilgi ve becerilerle donanmış, yaratıcı, araştırmacı, eleştirel bakış açısına sahip, analitik düşünebilen,   takım olarak çalışabilen, toplumun sorunlarının farkında ve onları çözebilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

 Vizyonumuz

 Akademik anlamda, nitelikli bilimsel çalışmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olmaktır. İletişim ve bilişim alanlarındaki teknolojik gelişmeler, çalışma koşullarında ve iş yaşamının talep ettiği insan niteliklerinde de değişikliklere yol açmaktadır. Sosyologların ülkemizin ve dünyanın sorun ve gereksinimlerine duyarlı, çözüm odaklı, disiplinler arası, çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde yetişmeleri ve çağın ihtiyaçlarına yanıt vermeleri beklenmektedir. Bu çerçevede öğrencilere, bilimsel araştırma ve uygulama becerisi kazandırarak, 21. Yüzyılın gerekleri çerçevesinde hem yerel hem de küresel dünyayı ve toplumsal değişmeleri kavrayıp, gerekli sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaları beklenmektedir.

 Kazanılan Dereceler

 Sosyoloji lisans derecesi (Sosyolog)

İş Olanakları

 Öğrenciler, pedagojik formasyon sertifikası aldıkları takdirde, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki liselerde ve özel okullarda öğretmen olabilmektedir. Sosyoloji bölümü mezunları özel ve devlet okullarında öğretmenlik ve rehber öğretmenlik yapabilmenin yanında çok geniş bir yelpazede çeşitli kuruluş ve alanlarda (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, TÜİK, Medya Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri) sosyolog, uzman, uzman yardımcısı, veri analisti, araştırmacı, değerlendirici, koordinatör, danışman ve yönetici olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, öğrenciler lisans üstü eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilmektedirler.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ KOORDİNATÖRLÜK VE KOMİSYONLAR

1)   ERASMUS+ Koordinatörü: Doç. Dr. Barış ÇAĞIRKAN

2)   STAJ Koordinatörü: Doç. Dr. Barış ÇAĞIRKAN

3)   FARABİ Koordinatörü: Prof. Dr. Hande ŞAHİN

4)   MEVLANA Koordinatörü: Prof. Dr. Hande ŞAHİN

5)   BOLOGNA Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Meral SALMAN YIKMIŞ

6)   ÇİFT ANADAL Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÖZDEMİR METLİOĞLU

7)   İNTİBAK Komisyonu: Prof. Dr. Hülya YÜKSEL KURUPPATH MANI (Komisyon Başkanı) - Dr. Öğr. Üyesi Meral SALMAN YIKMIŞ (Üye) - Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÖZDEMİR METLİOĞLU (Üye)

8)   Bölüm KALİTE Komisyonu: Doç. Dr. Barış ÇAĞIRKAN, Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÖZDEMİR METLİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Meral SALMAN YIKMIŞ

9)   WEB SAYFASI Koordinatörü: Arş. Gör. Yiğit ZIDDIOĞLU

10)   SOSYAL MEDYA Hesapları Sorumlusu: Arş. Gör. Özlem TUZCU

11)   TOPLULUK Danışmanı: Arş. Gör. Özlem TUZCU

 

NOT: Komisyon ve koordinatör sorumluları ile Microsoft Teams veya e-posta üzerinden iletişime geçiniz.