Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2018 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretime başlamıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili Ana Bilim Dallarında eğitim vermektedir. Bölümün amacı; kendi ve diğer ilgili bilimsel alanlarda donanımlı, geçmiş ve günümüz edebiyatı hakkında yeterli bilgiyi elde etmiş, mesleğinin gerektirdiği formasyona sahip, Türk Dili ve Edebiyatı literatürüyle ilgili yeni bilgi ve gelişmeleri takip ederek uygulamaya dönüştürebilen, özverili Türkologlar yetiştirmektir.

Vizyon

Bölümdeki ana bilim dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebi eserler ve kişileri hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır. Türk edebiyatının başlangıcından günümüze önemli temsilcileri, eserleri ve dönemleri hakkında bilgi verilmektedir.