İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı / Yardımcısı

Doç. Dr. Gonca KUZAY DEMİR

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Çağdaş ARSLAN

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mine Nihan DOĞAN

Üye