Hakkında

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı kadrosunda kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Ayça Ülker Erkan ile birlikte 1 Profesör ve 1 Doçent ve 1 Doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 4 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümün 4 yıllık Lisans programı (1 senelik zorunlu hazırlık sınıfı sonrasında) vardır. Bölüm, 2020-2021 Akademik Yılı Güz döneminde ilk lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine sürdürmeye başlamıştır.
Eğitimlerinin ilk yılında öğrenciler “Mythology” (Mitoloji), “Literary Concepts” (Edebi Kavramlar), “Survey of English Literature” (İngiliz Edebiyatına Giriş) gibi temel dersleri alırlar. İkinci yıllarında öğrenciler “Introduction to Drama” (Dramaya Giriş), “Introduction to the Novel” (Romana Giriş), “Introduction to Poetry” (Şiire Giriş) gibi İngiliz Edebiyatı’nın edebi türleri ve dönemleri. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise edebiyat üzerine eleştirel bakış açısı kazanmaya yönlendirilip derslerde kendilerine verilen metinler üzerinde düşüncelerini ve yorumlarını paylaşmaya teşvik edilirler. Ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebilecekleri geniş bir seçmeli ders yelpazesi bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, dört yıllık lisans eğitimlerinin ardından, edebiyat çalışmalarının sağladığı disiplinlerarası bakış açısı sayesinde yalnızca metinlere eleştirel gözle bakmayı öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda çok farklı kariyerler için de beceriler kazanmış olurlar.

Misyon: İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede bilgi, beceri ve donanıma sahip olacak, edebiyat ve kültür çalışmaları için gereken araştırma metodolojisi bilgisine sahip ve bu bilgiyi etkin şekilde kullanabilen bağımsız ve eleştirel fikir üretebilen donanımlı, İngiliz Diline hakim İngiliz Edebiyatçıları yetiştirmektir. Öğrenciler okudukları metinleri analitik açıdan değerlendirip sentezleme özellikleri gelişmekte, edebi eleştirel bir bakış açısına sahip olup disiplinler arası çalışmalar yapabilmektedirler.
Bölümde yetkin bir İngilizce bilgisine sahip, İngiliz edebiyatı ve kültürüne hakim, İngiliz dili ve edebiyatı konularında dünyada meydana gelen gelişmeleri takip edebilen, eleştirel okuma ve düşünme kabiliyetleri üst düzeyde öğrenciler yetiştirmektir. İngilizce yazılmış edebi metinleri dönemin tarihsel, toplumsal, ekonomik, politik, ideolojik gelişimleri ışığında analiz edip yorumlama yetisi kazanmaktır. Düşünen, eleştiren, analiz ve yorum yapabilen, eleştirel ve disiplinler arası bakış açısına sahip, dil becerileri ve yazılı ve sözlü ifade gücü gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon: İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, düşünen, eleştiren, analiz ve yorum yapabilen, eleştirel ve disiplinlerarası bakış açısına sahip, dil becerileri ve yazılı ve sözlü ifade gücü gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. İngiliz Dili ve Edebiyatı programının amacı; İngiliz Filolojisinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş filologlar yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.
İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin vizyon ve misyonlarının ana hatlarını toplumun beklentilerini karşılamak, araştırmacı kimlik ile öne çıkmak, yenilikçi ve girişimci olmak kavramları oluşturmaktadır. Bu çerçevede İngiliz Dili ve Edebiyatı programının yenilikçi ve interdisipliner hedefleri bulunmaktadır.

Kazanılan Dereceler: Filolog, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans diploması.

İş Olanakları: 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık gibi kurumların dış ilişkiler şube müdürlükleri, yabancı sermaye genel müdürlükleri gibi birimlerinde çeşitli derecelerde görevler, bankalar, elçilikler vb.), yayınevleri, magazin dergileri, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulunmaktadır. TRT ve özel televizyon kanalları; özel şirketler (cep telefonu operatörleri, sigorta şirketleri, hava yolları şirketleri, vb.) çeşitli pozisyonlar, Kokartlı rehberlik sertifikası alınarak turist rehberliği, Köşe yazarlığı, edebiyat eleştirmenliği, kitap yazarlığı, yayınevleri, magazin dergileri, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler ve film stüdyoları gibi alanlarda çalışma imkanı bulabilirler. Mezunlar, çeviri becerilerini geliştirerek tıp, mimarlık, ekonomi, arkeoloji, otomotiv, hukuk gibi kendine has terminolojisi olan alanlarda yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler. Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kültürel Çalışmalar, Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinde araştırma görevliliği, öğretim görevliliği, (doktora sonrası) öğretim üyeliği; üniversitelerin Yabancı Diller yüksek okullarında İngilizce okutmanlığı yapabilirler.
Bölümümüzün eğitim dili %100 İngilizce'dir.