2023/2024 AKADEMİK YILI

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Osman HORATA

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. Naciye YIldız

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü

Prof. Dr. Selami FEDAKAR

Ege Üni Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Burcu KURKUT

Mezun temsilcisi

Aslı ANKARA

Öğrenci temsilcisi

Doç. Dr. Gonca KUZAY DEMİR

Bölüm başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Çağdaş ARSLAN

Öğretim elemanı

Dr. Öğre. Üyesi Tuğba AKTAŞ ÖZKAN

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Mine Nihan DOĞAN

Öğretim elemanı