İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kalite Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Bölüm Başkanı / Yardımcısı

Doç. Dr. Barış Çağırkan

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Özdemir Metlioğlu

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Meral Salman Yıkmış

Üye